ዓይነት ኣገልግሎትን ሓበሬታን

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ፡ ንንጹር ሓበሬታን ጽፉፍ ስራሕን ናብ ገጻት መርበብ ሓበሬትኡ ክትበጽሑ ብሓጎስ ይሕብር።

በዚ መሰረት፡ ድሌታት በጻሕቲ ንምምላእ፡ ብኣካል ናብ ቤት ጽሕፈት ብምምጻእን ነዚ መርበብ ሓበሬታ ብምውካስን፥ ኣገልግሎት ቪዛ፡ ፓስ ፖርት፡ ንውክልና፡ ካልእ ምስ ቤት ጽሕፈት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ብኣካል ንዝቐርቡን ብቀጥታዊ ሓበሬታ ኢ-ሜይልን (on line) ተቐቢሉ ኣገልግሎት ይህብ።

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ ንኹሎም ብኣካልን ብኢ-ሜይልን ንዝመጽዎ ጉዳያት፡ ብዘይካ ንዝምልከቶ ሓታቲ ወይ ኣካል፡ ንካልእ ኣካል ኣሕሊፉ ከም ዘይህብን መሰል ሓተትቲ ወይ በጻሕቲ ናይ ምሕላው ምሉእ ሓላፍነት ከም ዘለዎን ይሕብር።

ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና ብምዃንኩም ነመስግን።

ዜና ሻባይት

ኤርትራ - ሚኒስትሪ ዜና
ሓደስቲ ዜናታት